Odborná porota

Členové odborné poroty:

Usednutí v porotě literární soutěže Fantastická povídka 2014 přislíbily tyto osobnosti české literární fantastiky:
Jiří W. Procházka (spisovatel)
Františka Vrbenská (spisovatelka)
Josef Pecinovský (spisovatel)

Pokud vás zajímá složení poroty předchozího ročníku, nahlédněte na stránku o historii soutěže.

Funkce odborné poroty:

K odborné porotě se dostává výběr maximálně 20 Mikropovídek a 10 Povídek přihlášených do soutěže, které v prvním kole nominuje redakce literární rubriky magazínu FANZINE.cz. Porota tedy může přečíst maximálně 350 normostran textu (v případě, že by bylo nominováno skutečně celkem 30 prací a všechny by měly maximální povolený počet znaků).

Každý člen poroty může do třetího kola nominovat maximálně 3 Povídky a 3 Mikropovídky.

Povídka s nejvíce nominacemi od poroty získává speciální Cenu poroty. V případě, že má více povídek shodný počet nominací, Cena poroty pro daný ročník soutěže nebude udělena.

Finálové povídky budou ze strany poroty opatřeny také slovním komentářem, který vyjde na magazínu FANZINE.cz.

Napsat komentář